Community Scouts project is van start gegaan!

Community Scouts project is van start gegaan!

Lucia Thielman

Europa wordt steeds ouder. Hierdoor wordt het ook steeds moeilijker om professionele zorg te bieden aan ouderen. Informele zorg wordt daarom ook steeds belangrijker. Maar hoe kun je als professional effectief samenwerken met vrijwilligers, bewoners, naasten of familieleden? En welke vaardigheden heb je als burger nodig om ouderen in je eigen omgeving te ondersteunen? Om deze vragen te beantwoorden is het project Community Scouts gestart. Dit project, geleid door AFEdemy, heeft als doel burgers en professionals in staat te stellen essentiële ondersteuning te bieden aan oudere volwassenen in hun gemeenschap. Het project, een Erasmus+ initiatief, gaat een uitgebreide training en toolkit lanceren die ontworpen is om burgers in staat te stellen ouderen in hun eigen gemeenschap te ondersteunen.

Project partners

In het project AFEdemy – Academy on Age-Friendly Environments (Nederland) wordt samengewerkt met ISIS Institut für Soziale Infrastruktur (Duitsland) en VerbindenBV (Nederland).

Verwachte resultaten

Het project zal resulteren in een online toegankelijke training en toolkit die burgers de vaardigheden zal bijbrengen die nodig zijn om oudere volwassenen in hun gemeenschap te ondersteunen.

Doelgroepen

Het project richt zich op de volgende doelgroepen.

  • Burgers (18 jaar en ouder) die geïnteresseerd zijn om Community Scouts te worden.
  • Belanghebbenden in de volwasseneneducatie die behoefte hebben aan trainingstools.
  • Ouderen die (informele) ondersteuning nodig hebben.
  • Aanbieders van ondersteunende diensten voor ouderen.

Raak betrokken!

Ben je een burger die geïnteresseerd is om een Community Scout te worden? Of ben je een professional die vrijwilligers ondersteunt en traint? En wil je op de hoogte blijven van alles wat we ontwikkelen in het project? Laat het ons weten door te mailen naar en we houden je op de hoogte van de voortgang van het project.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over ons project? Ga naar onze website: www.communityscouts.eu.


© 2017 - 2022

AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Design by Lotus Estudi