AFC Toolkit levert de eerste resultaten!

AFC Toolkit levert de eerste resultaten!

Lucia Thielman

Het project Age-Friendly Toolkit heeft na een jaar werken de eerste projectresultaten opgeleverd. Het project is een antwoord op de toegenomen levensverwachting die de komende jaren uitdagingen zal vormen voor zowel leeftijdsvriendelijke steden als onderwijssystemen. Bovendien zijn belanghebbenden in beroepsonderwijs en -opleiding het erover eens dat de eisen van een lange levensduur en demografische transitie het cultiveren van nieuwe professionele rollen en vaardigheden vereisen. Als antwoord op deze behoeften heeft het Age-Friendly toolkit project een trainingscurriculum geformuleerd voor een baanbrekende rol: de “Reference Professional for Inclusive Ageing in Age-Friendly Cities” en een verzameling toegankelijke leermiddelen geproduceerd (leerinhoud en educatieve app).

De eerste fase van het project was gericht op het ontwikkelen van de opzet van het trainingscurriculum voor professionals die leeftijdsvriendelijke omgevingen willen promoten en ontwikkelen. In deze eerste fase van het project heeft het consortium belanghebbenden uitgebreid geraadpleegd door middel van interviews en workshops. Het resultaat is een trainingscurriculum bestaande uit zes modules die onderwerpen behandelen als leeftijdsvriendelijke gebouwen, gemeenschapsondersteuning en het faciliteren van sociale participatie. In de volgende fase van het project zal het consortium inhoud ontwikkelen voor het trainingscurriculum. Een overzicht van alle modules is te vinden op onze website via afctoolkit.eu.


© 2017 - 2022

AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Design by Lotus Estudi