De TRIO handleiding is gepubliceerd

De TRIO handleiding is gepubliceerd

Dieuwertje van Boekel

In het komende jaar zullen we een handleiding, een curriculum en een complete toolkit voor volwassenenonderwijs voorbereiden, ondersteund door een digitaal leerplatform dat zorgt voor aanpassing aan de veranderende behoeften van gebruikers, technologie en context, evenals een groenboek voor beleidsmakers en relevante Europese initiatieven. Het TRIO-project is gericht op de ontwikkeling van een gezamenlijk bijscholingstraject ter verbetering van de gezondheid en de digitale en datageletterdheid van volwassenen van alle leeftijden, waarbij volwasseneneducatie wordt bevorderd door de ontwikkeling van digitale gereedheid, veerkracht en capaciteit.

De Engelse versie van de handleiding voor burgers, opvoeders en beleidsmakers is voltooid en is te vinden op de website: https://trioproject.eu/language/en/resources/. De inhoud is gebaseerd op de resultaten van de Europese en nationale rapporten, die ook beschikbaar zijn.

De handleiding biedt duidelijke informatie en handige links over:

  • De gezondheidszorgsystemen van alle partnerlanden (Nederland, Duitsland, Portugal, Roemenië en Spanje)
  • Navigeren op internet om betrouwbare gezondheidsinformatie te vinden
  • Gezondheidsbevordering en ziektepreventie
  • Online gezondheidszorg
  • Gezondheidsdossiers en gegevensbeveiliging
  • Informatie voor formele en informele opvoeders en beleidsmakers

De handleiding wordt binnenkort vertaald in alle partnertalen (Nederlands, Duits, Portugees, Roemeens en Spaans). Blijf kijken voor meer informatie!


© 2017 - 2022

AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Design by Lotus Estudi