Verslag van de Litouwse ombudsman voor Gelijke Kansen

Verslag van de Litouwse ombudsman voor Gelijke Kansen

Judita Leikienė

Op 14 april 2023 heeft Ombudsvrouw voor Gelijke Kansen, Birutė Sabatauskaitė, het jaarverslag over 2022 gepresenteerd. Wat betreft persoonlijke identiteitskenmerken die tot discriminatie kunnen leiden, waren geslacht (22% van alle verwijzingen), handicap (21%) en leeftijd (7%) de meest voorkomende. Uit de analyse van de langetermijnstatistieken bleek dat het aantal klachten en onderzoeken betreffende leeftijdsdiscriminatie terugkeerde naar het niveau van vóór de pandemie (in vergelijking met discriminatie op grond van geslacht of handicap werd tijdens de pandemie een aanzienlijke toename van klachten over leeftijdsdiscriminatie waargenomen). In 2022 ontving het Bureau 21 klachten over mogelijke leeftijdsdiscriminatie en heeft het 5 onderzoeken verricht op initiatief van de Ombudsman. Mannen en vrouwen meldden in gelijke mate gevallen van leeftijdsdiscriminatie (10 klachten kwamen van vrouwen en 11 van mannen). Het grootste aantal klachten over mogelijke leeftijdsdiscriminatie had betrekking op consumentenrechten. Na onderzoek van de klachten en onderzoek naar leeftijdsdiscriminatie nam de ombudsman 12 beslissingen over 7 vastgestelde schendingen (drie op het gebied van arbeidsverhoudingen, twee op het gebied van consumentenbescherming, één op het gebied van lokaal bestuur en één op het gebied van onderwijs).


© 2017 - 2022

AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Design by Lotus Estudi