Diagnose: gerontofobie

Diagnose: gerontofobie

Judita Leikienė, Edita Šatienė

Op 29 april 2023 was in het tv-programma “Mijn paspoort liegt” de Ombudsman voor Gelijke Kansen te gast om te discussiëren over vergrijzing op de arbeidsmarkt. Volgens de statistieken heeft 10% van de gepensioneerden in Litouwen werk, terwijl uit de enquêtes blijkt dat 40% van de gepensioneerden graag zou willen werken, maar geen baan kan krijgen. Mensen in de pre-pensioenleeftijd worden van de arbeidsmarkt verdrongen en kunnen vanwege hun leeftijd moeilijk een nieuwe baan vinden. Werkgevers proberen oudere werknemers te vervangen door jongere, zij het indirect. Er werd een voorbeeld besproken van een leraar op oudere leeftijd wiens werklast werd verminderd en als gevolg daarvan het loon aanzienlijk werd verlaagd. Ook het onderwerp leeftijdsintimidatie kwam aan bod en er werd uitgelegd welke acties iemand die zich gediscrimineerd voelt, kan ondernemen.


© 2017 - 2022

AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Design by Lotus Estudi