Supervisory Board for Het Ouden Huis (the Old Home)

Supervisory Board for Het Ouden Huis (the Old Home)

As of this summer, the Old Home has appointed a Supervisory Board. The members of the board are Sandra van Essen, Willeke van Staalduinen and Jan Hoogendoorn. They know the target group and bring in experience from public housing and the care landscape, and they understand what business is. The Supervisory Board will fulfil the role of sounding board and supervisor for Karel van Berk, the director. He is pleased with the appointment of the Supervisory Board. Over 8 years ago, Karel van Berk and Leonard Smit started an idea that is now Het Ouden Huis. Het Ouden Huis is a unique residential facility for independent living seniors without and with care needs ranging from domestic help to nursing home care. The first location in Bodegraven opened its doors over a year ago. At the moment, there are concrete plans for more locations to be opened in the coming years. It is nice that, precisely in this phase, the Supervisory Board becomes part of the governance within Het Ouden Huis. It is the next step in the further growth and development of the Old Home.

Raad van Commissarissen voor Het Ouden Huis

Met ingang van deze zomer heeft Het Ouden Huis een RvC aangesteld. Hierin nemen zitting Sandra van Essen, Willeke van Staalduinen en Jan Hoogendoorn. Zij kennen de doelgroep en brengen ervaring in vanuit de volkshuisvesting en het zorglandschap en snappen wat ondernemen is. De RvC zal voor bestuurder Karel van Berk de rol vervullen van klankbord en toezichthouder. Hij is verheugd met de aanstelling van de RvC. Ruim 8 jaar geleden begonnen Karel van Berk en Leonard Smit aan een idee wat nu Het Ouden Huis is. Het Ouden Huis is een unieke woonvorm voor zelfstandig wonende senioren zonder en met een zorgbehoefte variërend van huishoudelijke hulp tot verpleeghuiszorg. De eerste locatie in Bodegraven opende ruim een jaar geleden haar deuren. Op dit moment is er concreet zicht op meer locaties die de komende jaren geopend zullen gaan worden. Het is fijn dat juist in deze fase de RvC onderdeel gaat zijn van de governance binnen Het Ouden Huis. Het is een volgende stap in de verdere groei en ontwikkeling van Het Ouden Huis


© 2017 - 2022

AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Design by Lotus Estudi