Digital Scouts Compendium gepubliceerd

Digital Scouts Compendium gepubliceerd

Het Digital Scouts Compendium bevat illustratieve voorbeelden van de digitale vaardigheid van 60-plussers in de Europese Unie. Het Compendium beoogt de weg te bereiden voor meer aanbod voor het verkrijgen van digitale vaardigheden door ouderen.

In dit compendium vind je voorbeelden van goede praktijken op het gebied van digitale participatie in de partnerlanden van het project – Oostenrijk, Duitsland, Portugal, Roemenië en Nederland

Het hoofddoel van het compendium is om gemeentelijke belanghebbenden, beleidsmakers, organisaties en individuen te inspireren om prioriteit te geven aan de digitale inclusie voor ouderen. 

Goede praktijken zijn onderverdeeld in belangrijke fasen die nodig zijn voor het behalen van succes: 

  • Het identificeren van de doelgroep en zijn behoeften, 
  • Ontwerpen met een participatieve aanpak, 
  • Empowerment van de doelgroep,
  • Begeleiding van de doelgroep,
  • Bouwen aan maatschappelijke impact.  

Download het Engelstalige Compendium hier. Het Compendium is verder beschikbaar in vier talen: Nederlands, Duits, Portugees en Roemeens.

Blijf op de hoogte voor meer updates over dit inspirerende project dat een verschil wil maken in het “digitale leven”.


© 2017 - 2022

AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Design by Lotus Estudi