Cultuur op Recept Nieuwsbrief #3

Cultuur op Recept Nieuwsbrief #3

De derde nieuwsbrief van Cultuur op Recept is gepubliceerd! Het informeert je over het proces van het project en de resultaten die wij tot nu toe hebben behaald.

Hieronder kunt u de Nederlandse versie vinden.


© 2017 - 2022

AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Design by Lotus Estudi